Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2020".

Wolontariat w szkole

 

 

"Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia"

 

                                                 Albert Einstein

 Mottem wybitnego uczonego zachęcamy do zapoznania się z pracą szkolnego wolontariatu.

Cele i założenia

·      rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości

       na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska,

·      przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza,

·      umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,

·      wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych,

·      pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,

·      rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży,

Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz ( łac. volontarius = dobrowolny, chętny ).

Słownik języka polskiego wyjaśnia wolontariusz to ten, kto pracuje bez wynagrodzenia

dla zaznajomienia się z zawodem, ochotnik, amator, człowiek dobrowolnie samorzutnie

zgłaszający się do jakiejś pracy. Wolontariusz z radością, ze szczerego serca, gorliwie, świadomie

działa na rzecz innych niebędących jego bliskimi. Może to być również pomaganie środowisku

naturalnemu. Słowo „ochotnik” przywołuje same pozytywne skojarzenia – dobra wola, chęć, spełnienie.

Przynależność do szkolnego wolontariatu warunkują dobrowolność

i przestrzeganie kodeksu wolontariusza.

kodeks wolontariusza

Zapraszamy do współpracy:

"Krople dobrych działań tworzą morze dobroci"

Zapraszając do współpracy pragniemy zaznaczyć, że wkład każdego wolontariusza

choćby jednorazowy jest cenny. Warto dodać, że zamieszczenie informacji o swoim

wolontarystycznym zaangażowaniu jest niezwykle ważne w CV oraz w rozwoju

kariery zawodowej.

Kontakt: sekretariat.zsg@wroclawskaedukacja.pl

Opiekunowie wolontariatu w szkole

 

p. Barbara Bobińska-Perechubko

p. Anna Kitajczuk


 

 

 

 

 

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X