Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2020".

O programie

Zespół Szkół Gastronomicznych w tym roku bierze udział w programie edukacyjnym o nazwie "Szkoła -Ambasador Parlamentu Europejskiego" (EPAS - European Parliament Ambassador School) skierowanym do uczniów szkół średnich zawodowych, w szczególności techników, liceów zawodowych, również liceów ogólnokształcących. W roku szkolnych 2015/2016, będzie on realizowany w województwie mazowieckim oraz dolnośląskim. Celem programu jest pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej, poprzez przekazywanie jej informacji o Unii Europejskiej, a w szczególności o Parlamencie Europejskim. Istotne jest, aby młodzież wiedziała, jakie możliwości oferuje im obywatelstwo europejskie, w jaki sposób mogą działać w kontekście integracji europejskiej oraz jakie jest znaczenie głosowania w wyborach europejskich w 2019 r.

Program prowadzony jest przez nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie przeszkoleni w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce we Wrocławiu. W szkoleniach wezmą udział zarówno pracownicy BIPE, jak i eksperci w dziedzinie integracji europejskiej i nauczania, oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego. Nauczyciele otrzymali materiały dydaktyczne, w tym scenariusze lekcji o Unii Europejskiej i Parlamencie Europejskim, specjalnie dostosowane do programu nauczania szkół średnich.

Nauczyciele wspierający program, będą pełnili rolę "starszych ambasadorów". Zaangażowana szkoła wyznaczy również "młodszych ambasadorów" spośród swoich uczniów. Osoby te powinny wykazać się szczególną aktywnością w wymianie wiedzy o UE i PE z innymi uczniami.

Szkoły biorące udział w programie muszą wywiązać się z następujących zadań, które są traktowane jako obowiązkowe:

·         założenia szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, UE oraz instytucjom europejskim. Nasze biuro pomoże wyposażyć punkt w odpowiednie publikacje, zadaniem zarówno starszych i młodszych ambasadorów będzie zadbanie o jego bieżącą działalność.Punkt informacyjny może mieć tylko wersję internetową.

·         organizacji działań poświęconych bieżącej legislacji PE lub innym istotnym kwestiom europejskim

·         wykorzystania otrzymanych materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć lekcyjnych i podczas specjalnych spotkań dla szczególnie zainteresowanych uczniów.

·         organizacji na terenie szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem "Dzień Europy". Celem wydarzenia będzie zwiększenie wiedzy uczniów dotyczącej integracji europejskiej i roli PE.

Szkoła, która z sukcesem zakończy swój udział w programie, uzyska specjalny certyfikat "Szkoły -Ambasadora Parlamentu Europejskiego" oraz tablicę pamiątkową, którą można umieścić na ścianie budynku szkoły. Zostaną one wręczone podczas uroczystości, która odbędzie się w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego pod koniec roku szkolnego. Ponadto, niewątpliwą korzyścią jest możliwość nawiązania kontaktów i współpracy ze szkołami z innych krajów członkowskich, biorących udział w programie. Program jest w fazie początkowej i w bieżącym roku szkolnym bierze w nim udział 12 szkół z województwa mazowieckiego i 6 z dolnośląskiego. Planowany jest udział zwycięskiej szkoły w spotkaniu Euroscoli w Strasburgu.

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X