Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2020".

?Praktyki zagraniczne kluczem

do przyszłego sukcesu zawodowego ucznia?

plakat

Projekt  zakłada praktyki zagraniczne 16 uczniów klas II  Zespołu Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu

o specjalności technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w roku 2017. 


Uczniowie odbędą praktyki w Wielkiej Brytanii przy współudziale partnera Tellus College.
Projekt praktyk jest reakcją na problemy współczesnego rynku pracy.
Dzięki projektowi stażowemu chcemy, w głównej mierze, podnieść kompetencje zawodowe i językowe
uczniów, dopracować ich umiejętności pracy w zespole (również międzynarodowym), zwiększyć szanse
na znalezienie pracy po skończeniu szkoły oraz zmobilizować uczniów do nauki języka angielskiego.

Celami dodatkowymi, które przyniesie realizacja projektu będzie:
  • promocja praktyk zagranicznych w regionie,
  • zwiększenie atrakcyjności szkoły poprzez poszerzenie oferty stażowej,
  • zwiększenie świadomości kulturowej i tolerancji uczniów,
  • nawiązanie ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi oraz firmami zlokalizowanymi w innym kraju

Realizacja projektu będzie się składać z trzech etapów:
1. Przygotowanie (językowo-kulturowe oraz pedagogiczne).
2. Realizacja.
3. Ewaluacja.

Planowany terminy mobilności to: 04.06 - 24.06.2017 r.

Projekt odpowiada na zdiagnozowane deficyty szkoły i ucznia. Dzięki jego realizacji uczestnicy projektu

nabędą nowe kompetencje zawodowe, umiejętności i wiedzę, przez co staną się atrakcyjniejsi na rynku pracy,
a ich podwyższone kompetencje, będą służyć rozwojowi regionu. Kadra pedagogiczna wzbogaci się
o nowe doświadczenia zawodowe, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia w szkole. Realizacja projektu
wpłynie na wzrost europejskiego wymiaru szkoły. Ponadto w przyszłości projekt przyczyni się do wzrostu
PKB (gdy uruchomione zostaną kontakty międzynarodowe przez absolwentów szkoły w ich przyszłej pracy).
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X