Stypendia szkolne na rok 2009/2010

Uwaga! Stypendia szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,

brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,

a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się

o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 351 zł

( art.9 ust.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz.593

z późniejszymi zmianami)

Ponadto warunkiem otrzymania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Wrocław.

Informacje dotyczące stypendiów na rok szkolny 2009/2010

znajdziesz na stronie www.wroclaw.pl/m3497/p33137.aspx

Wnioski możesz pobrać również w sekretariacie szkolnym.

Spotkanie informacyjne dla osób ubiegających się o stypendium

odbędzie się 02 września 2009 r. o godz. 10:45 w sali 308.

Wypełnione wnioski wraz z pełną dokumentacją należy złożyć

u pedagoga szkolnego lub w bibliotece szkolnej

do 15 września 2009 r. do godz. 12:00.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X