Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
dla dorosłych na rok szkolny 2018/2019

Trwa nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych:

kwalifikacje:

► TG.07 Sporządzanie potraw i napojów - zawód: kucharz

► TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

    - zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

 szczegółowe informacje.pdf 


ul. Kamienna 86, 50-547 Wrocław, tel. 71 336 10 05, tel. 71 798 69 10 tel./fax 71 336 18 61

sekretariat@zsg.wroclaw.pl 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomicznych,

ul. Kamienna 86, 50-547 Wrocław.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) Posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

7) MaPani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X