Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

Projekt MożeMy

Po raz kolejny Fundacja PozyTYwka realizowała listopadzie i grudniu 2018 r w naszej szkole

projekt MożeMy. Wzięli w nim udział uczniowie siedmiu klas pierwszych. Młodzież uczestniczyła 

w wybranych warsztatach, których celem było przeciwdziałanie przemocy oraz ryzykownym

zachowaniom, a także wspieranie ich rozwoju poprzez kształtowanie umiejętności psychospołecznych,

rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz promowanie postawy szacunku, odpowiedzialności,

tolerancji i empatii.

Tematy warsztatów:

1. „Zgubne nawyki”

Warsztat był poświęcony zachowaniom ryzykownym związanym z nadużywaniem i niewłaściwym

użytkowaniem nowych technologii. Koncentrował się na budowaniu świadomości zagrożeń związanych

z tymi czynnikami – dla zdrowia psychicznego i fizycznego, relacji, rozwoju. Przybliżał młodzieży różnicę

pomiędzy normalnym korzystaniem z telefonu, tabletu, komputera a korzystaniem problemowym,

noszącym znamiona nawyku czy uzależnienia. Uczestnicy mieli możliwość zdiagnozowania własnego

sposobu użytkowania technologii i przyjrzenia się osobistym trudnościom, zagrożeniom i ograniczeniom,

poznali również zasady profilaktyki zagrożeń w tym obszarze. 

Uczestniczyły klasy : IH, IBa, IBb, IBc

2. „Żyję wśród ludzi”

Warsztat dotyczył przede wszystkim budowania i utrzymywania relacji z ludźmi oraz pokazywał

jak ważne jest budowanie prawidłowych więzi międzyludzkich i na czym się ono opiera. Uczestnicy

poznali zasady rządzące kształtowaniem się pierwszego wrażenia, wzajemnością, interpretacjami

zachowań i intencji, błędami atrybucji. Uczniowie dowiedzieli się czym jest prawdziwa więź,

jak ją tworzyć i utrzymać, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Uczestniczyła klasa IT

3. „Dobrze się różnić”

Właściwie pojmowana tolerancja i szacunek dla różnorodności są trudne i wymagające,

wiążą się  z dylematami i koniecznością mierzenia się z własnymi słabościami i ograniczeniami

a także błędami myślenia, ukształtowanymi nawykami, przekonaniami, wychowaniem.

Podczas tego warsztatu młodzież mogła  zmierzyć się z tym tematem w realny sposób, umożliwiając

im zrozumienie istoty różnorodności i fundamenty szacunku dla drugiego człowieka. Wskazano 

również werbalne i behawioralne przejawy postawy szacunku i tolerancji i przeciwstawić

je zarówno tym przesłodzonym i naiwnym postawom, jak i nienawistnym i krzywdzącym.

Uczestniczyły klasy:  ILG, IGa

Koordynatorem projektu była pedagog p. Agata Paździor. 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X