Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2020".

Bezpłatne

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

dla dorosłych na rok szkolny 2019/2020

Trwa nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych:

kwalifikacje:

? TG.07 Sporządzanie potraw i napojów - zawód: kucharz

? TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

    - zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

szczegółowe informacje.pdf


ul. Kamienna 86, 50-547 Wrocław, tel. 71 798 69 10
sekretariat@zsg.wroclaw.pl 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomicznych,
ul. Kamienna 86, 50-547 Wrocław.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) Posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
7) MaPani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X