Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2020".

Koncepcja i standardy SzPZ

Koncepcja SzPZ

Koncepcja SzPZ narodziła się w Europie w połowie lat osiemdziesiątych. W 1991 r. Światowa Organizacja

Zdrowia zaproponowała Polsce realizację projektu:

„Szkoła promująca zdrowie”. W 1992r. utworzono Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie,

a w 2007r. zmieniono jej nazwę na sieć - Szkoły dla Zdrowia w Europie

(School for Health In Europe network).  

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom.

Przyjęto, że:

Szkoła:

• jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty

z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp., szkoła jest więc miejscem, w którym

społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć;

• jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują;

• jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji,

ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca:

• tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia;

• umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie:

• ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy,

które powinny być w harmonii;

• decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej Zdrowie

oraz opracowano nowy model takiej szkoły.

Polska definicja szkoły promującej zdrowie:


Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego

i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.


 
 
 
 
 
 
 
 
Standardy SzPZ

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach

programowych kształcenia ogólnego i innych aktualnych aktach prawnych i ponadto:

1. Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować

   koncepcję szkoły promującej zdrowie.

2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu

   i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, skuteczności

   i długofalowości działań.

3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.

4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów

   oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów

   i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców,

   i osób ze społeczności lokalnej.

5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu

   samopoczuciu uczniów i pracowników.

Źródła:

http://www.ore.edu.pl/

Woynarowska B., Stępniak K.(2002), Ewolucja koncepcji i modelu szkoły promującej zdrowie w Europie, Wychow. Fiz. Zdrow.

Woynarowska B., Stępniak K. (2002), Cele i modele szkoły promującej zdrowie
w różnych krajach Europy. Edukacja.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X