Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2020".

O szkole

Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu, to szkoła umożliwiająca zdobycie ciekawego zawodu,

przygotowująca do studiów i dająca możliwość dalszego rozwoju zainteresowań. Nasi absolwenci

bez trudu znajdują pracę w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Szkoła współpracuje z podobnymi

placówkami w Stadthagen, Carcassonne (Francja), Nünchritz, Olpe (Niemcy), Topolcy (Węgry)

i Jeseniku (Czechy). Wymiana młodzieży odbywa się w ramach projektu PNWM „Polsko - Niemiecka

Wymiana Młodzieży”. Szkoła jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko

-Turystycznych (AEHT) z siedzibą w Strasburgu. Stowarzyszenie ma na celu wymianę uczniów

i nauczycieli, tworzenie bliskiej współpracy pomiędzy szkołamii firmami z branży hotelarskiej,

gastronomicznej i turystycznej oraz wymianę informacji na temat metod nauczania, wiedzy

i umiejętności. Zespół Szkół Gastronomicznych uczestniczy w Projekcie Unijnym „Modernizacja

kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Dzięki środkom finansowym przekazywanym

z projektu młodzież może korzystać z dodatkowych zajęć edukacyjnych, uczestniczyć w wycieczkach

i projektach zawodoznawczych, kursach kwalifikacyjnych, stażach, forach zawodowych  itp. Zajęcia

praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się nie tylko w wyposażonych w nowoczesny sprzęt

warsztatach szkolnych, ale także w renomowanych restauracjach, hotelach, biurach podróży. Atutem

szkoły są osiągnięcia uczniów w olimpiadach oraz w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Każdego roku nasi uczniowie zostają laureatami tych konkursów. Przekazywanie teoretycznej

i praktycznej wiedzy z zakresu gastronomii,hotelarstwa i turystyki to ważny, ale nie jedyny aspekt

kształcenia w ZSG. Wszechstronny program wychowawczy uwzględnia każdego ucznia w szkole,

pomaga w rozwoju zainteresowań i pasji m.in. artystycznych, sportowych, językowych, pracy

w wolontariacie. Kształtuje człowieka odpowiedzialnego za siebie i innych. Dzięki zaangażowanej

pracy nauczycieli, ZSG jest od lat wiodącą placówką oświatową na Dolnym Śląsku.


Kierunki kształcenia – w skład ZSG wchodzą:

Branżowa szkoła I stopnia nr 9
- zawód kucharz

Technikum nr 9
- zawód kelner
- zawód technik hotelarstwa
- zawód technik obsługi turystycznej

- zawód technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacyjny kurs zawodowy TG.07 ( zawód kucharz )

Warunkiem uzyskania zawodu kucharz jest

pozytywny wynik egzaminu z kwalifikacji  TG.07 

i ukończenie co najmniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w dowolnym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy TG.16 ( zawód technik żywienia i usług gastronomicznych )

Warunkiem uzyskania kwalifikacji TG.16 jest pozytywny wynik egzaminu z kwalifikacji.

Natomiast warunkiem uzyskania zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych jest  

zdanie egzaminu z kwalifikacji TG.07 i TG.16 oraz ukończenie dowolnej szkoły średniej.

 


ZSG należy do zaszczytnego, elitarnego grona szkół posiadających

Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości”, który zaświadcza,

że dana szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego

z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi przygotowując ich

do funkcjonowania w rzeczywistości.

Program Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” to nowe spojrzenie na dotychczas

realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Program ma na celu promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy

szkoły oraz kształtowanie kultury    przedsiębiorczości w szkołach.

O Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” mogą ubiegać się szkoły, które:

- kształtują wśród uczniów postawy przedsiębiorcze,

- dbają o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej

  i finansowej,

- współpracują z gospodarczo - społecznym otoczeniem szkoły,

- inicjują działania z zakresu przedsiębiorczości wspierające środowisko lokalne,

- przygotowują do rynku pracy.

Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbyło się 12 marca 2008 roku podczas konferencji

“Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole” w auli Zespołu Szkół Nr 25

we Wrocławiu, ul. Skwierzyńska 1/7.

Dokładne informacje na stronie www.junior.org.pl


Nasza szkoła ma na swoim koncie Rekord Guinnessa.


Brązowy medal naszych uczniów w Międzynarodowym Konkursie Kulinarnym.


 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X