Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".


rekrutacja

 • Dodano: 2018-04-11 21:20:14

  Zasady rekrutacji i kryteria przyjmowania do klas pierwszych

  w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu

  na rok szkolny 2018/2019

  W dniu 20.07.2018  – 23.07.2018 kandydaci zakwalifikowani w naborze I składają dokumentację w sekretariacie szkoły I p. w godzinach od 9.00 – 13.00. 

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomicznych,

  ul. Kamienna 86, 50-547 Wrocław.

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl

  3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych

  i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy

  z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia

  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

  danych osobowych na podstawie przepisów prawa

  6) Posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

  lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

  7) MaPani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

   

  Rekrutacja 2018/2019.pdf


  charakterystyka zawodów:

  kucharz

  kelner

  technik hotelarstwa

  technik obsługi turystycznej

  technik żywienia i usług gastronomicznych

   

 • Dodano: 2018-03-27 07:02:50

  Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

  W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Gastronomicznych

  oferujemy następujace kierunki kształcenia:

  ► Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 - zawód:

      - kucharz 

   ► Technikum nr 9 w zawodach:

      - kelner

      - technik hotelarstwa

      - technik obsługi turystycznej

      - technik żywienia i usług gastronomicznych


  Ponadto organizujemy Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych:

  kwalifikacje:

  ► TG.07 Sporządznie potraw i napojów - zawód: kucharz

  ► TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

      - zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

  szczegółowe informacje.pdf 


  Zapraszamy Gimnazjalistów i ich Rodziców  

  na dzień otwarty 07 kwietnia 2018 roku w godzinach od 09:00 do 13:00

  ul. Kamienna 86, 50-547 Wrocław, tel. 71 336 10 05, tel. 71 798 69 10 tel./fax 71 336 18 61

  sekretariat@zsg.wroclaw.pl 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X