Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2020".


Erasmus Power - aktualności

 • Dodano: 2017-03-31 22:16:12

  Informacja dla Rodziców

  Spotkanie Rodziców Uczniów biorących udział w projekcie Erasmus POWER z Koordynatorem projektu

  p. Aliną Ostrowską-Kawińską odbędzie się w dniu 5 kwietnia ( środa) o godz. 18.15 w ZSG, w sali 105.

 • Dodano: 2017-02-03 06:48:48

  Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

  Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 

  "Praktyki zagraniczne kluczem do przyszłego sukcesu zawodowego ucznia".

  Koordynator projektu - p. Alina Ostrowska.

 • Dodano: 2017-01-18 11:51:00

  Praktyki zagraniczne kluczem do przyszłego sukcesu zawodowego ucznia
  -projekt Erasmus

  plakat

  Projekt  zakłada praktyki zagraniczne 16 uczniów klas II  Zespołu Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu

  o specjalności technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w roku 2017. 


  Uczniowie odbędą praktyki w Wielkiej Brytanii przy współudziale partnera Tellus College.
  Projekt praktyk jest reakcją na problemy współczesnego rynku pracy.
  Dzięki projektowi stażowemu chcemy, w głównej mierze, podnieść kompetencje zawodowe i językowe
  uczniów, dopracować ich umiejętności pracy w zespole (również międzynarodowym), zwiększyć szanse
  na znalezienie pracy po skończeniu szkoły oraz zmobilizować uczniów do nauki języka angielskiego.

  Celami dodatkowymi, które przyniesie realizacja projektu będzie:
  • promocja praktyk zagranicznych w regionie,
  • zwiększenie atrakcyjności szkoły poprzez poszerzenie oferty stażowej,
  • zwiększenie świadomości kulturowej i tolerancji uczniów,
  • nawiązanie ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi oraz firmami zlokalizowanymi w innym kraju

  Realizacja projektu będzie się składać z trzech etapów:
  1. Przygotowanie (językowo-kulturowe oraz pedagogiczne).
  2. Realizacja.
  3. Ewaluacja.

  Planowany terminy mobilności to: 04.06 - 24.06.2017 r.

  Projekt odpowiada na zdiagnozowane deficyty szkoły i ucznia. Dzięki jego realizacji uczestnicy projektu

  nabędą nowe kompetencje zawodowe, umiejętności i wiedzę, przez co staną się atrakcyjniejsi na rynku pracy,
  a ich podwyższone kompetencje, będą służyć rozwojowi regionu. Kadra pedagogiczna wzbogaci się
  o nowe doświadczenia zawodowe, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia w szkole. Realizacja projektu
  wpłynie na wzrost europejskiego wymiaru szkoły. Ponadto w przyszłości projekt przyczyni się do wzrostu
  PKB (gdy uruchomione zostaną kontakty międzynarodowe przez absolwentów szkoły w ich przyszłej pracy).

  Uczniowie zainteresowani udziałem w stażu zagranicznym,

  po zapoznaniu z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa proszeni są o złożenie wymaganych dokumentów

  do koordynatora projektu p. Aliny Ostrowskiej lub w sekretariacie uczniowskim u p. Sylwii Domińskiej

  w terminie do 25 stycznia 2017 roku.


  regulamin

  formularz

  oświadczenie

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X